ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ บริษัท ไทย ซอฟท์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่ก่อตั้ง ธันวาคม, 1997
ทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
9:15 - 18:15
ตำแหน่งที่ตั้ง 518/3 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ นอธ ชั้น6
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ 02-652-0811-2 (ไทย,อังกฤษ)
แฟกซ์ 02-652-0813 (ไทย,อังกฤษ)
เบอร์มือถือ (ญี่ปุ่น) (+81)90-2307-9229 (ญี่ปุ่น)
เบอร์มือถือ (ไทย) (+66)96-594-4327 (ญี่ปุ่น)
อีเมล katsu@tse.co.jp (ญี่ปุ่น),
himmie@tse.co.jp (ไทย, อังกฤษ)

สำนักงานใหญ่

Tsukuba Software Engineering Co., Ltd.
Hope Building No.1, 5th Floor
1-7-23, Minato-cho, Tsuchiura-shi, Ibaraki
300-0034 Japan
TEL: (0298)24-6943 FAX: (0298)24-6906
Home Page http://www.tse.co.jp
Apr. 1990
SYS Holdings Co.,Ltd.
2F Daiichifuji Building, 35-16 Daikan-cho, Higashi-ku ,Nagoya-city, Aichi, Japan
POSTAL CODE : 461-0002
TEL.+81-52-937-0209 FAX.+81-52-937-0223
Home Page https://www.syshd.co.jp/
August 1st, 2013
SYSystem.Co.,Ltd.
Dai-ichi Fuji Bldg. 2F, 35-16, Daikan-cho, Higashi-ku, Nagoya, Aichi, Japan
POSTAL CODE : 461-0002
TEL. +81-52-937-0201 FAX. +81-52-937-0202
Home Page https://www.sysystem.co.jp
January 9, 1991

บริษัทคู่ค้า

Nihon Software Engineering Co., Ltd. KOISHIKAWA-YOSHIDA Building
1-21-14, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo
112-0002 Japan
TEL: (03)5800-2240 FAX: (03)5800-2250
HomePage www.nse-tokyo.co.jp
Sep. 1988

กลุ่มบริษัท

Office MSE Co., Ltd.
Chiyoda Seimei Miti Building
2-1-20, Jyonan, Mito-shi, Ibaraki 310-0803 Japan
TEL: (0292)32-0972 FAX: (0292)21-0931
Sep. 1988
Shonan Software Engineering Co., Ltd. Sumitomo Seimei Hiratsuka Building
1-13, Miyamae, Hiratsuka-shi, Kanagawa
245-0035 Japan
TEL: (0463)21-7730 FAX: (0463)21-7727
Apr. 1995
Yonago Software Engineering Co., Ltd.
2-221, Nishiki-cho, Yonago-shi, Tottori
683-0811 Japan
TEL: (0859)32-7622 FAX: (0859)32-7622
Jun. 1996

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ Katsuyuki Nagayama
กรรมการผู้จัดการ Hemawan Okubo
ผู้อำนวยการ Takayuki Hirashima (Tsukuba Software Engineering Co., Ltd. Managing Director)
ผู้อำนวยการ Shuichi Takahashi (Tsukuba Software Engineering Co., Ltd. Senior Advisor)

ผู้ถือหุ้น

บริษัทถือหุ้น อัตราส่วนการลงทุน
Tsukuba Software Engineering Co., Ltd.

98%

SYS Holdings Co.,Ltd.

1%

SYSystem.Co.,Ltd.

1%