รายละเอียดสำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง วิศวกรระบบ, โปรแกรมเมอร์
สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
*พวกเราวางแผนที่จะฝึกอบรมและเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่ได้รับการติดต่อธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น
จำนวนคน 3 - 4 คน
เวลาทำงาน 9:15 - 18:15 (พักกลางวันหนึ่งชั่วโมง)
วันหยุด หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดอื่นๆ ตามปฏิทินไทย
เกณฑ์การคัดเลือก แบบทดสอบความถนัดและสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย เรซูเม่, ใบปริญญา, ใบรับรองการทำงาน หรือใบรับรองผลการเรียน
เงินเดือน ต่อรองได้ตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคล
โบนัส 1 ครั้งต่อปี (จะได้รับตอนสิ้นปี) พิจารณาจากผลประกอบการ (จากปีที่ผ่านมาให้ 2.5 เดือน)
ขึ้นเงินเดือน 1 ครั้งต่อปี
ประกัน ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% - 5%

ที่อยู่ติดต่อ

ชื่อบริษัท บริษัท ไทย ซอฟท์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ 518/3 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ นอธ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ: Mr.Nagayama (+81)90-2307-9229, (+66)96-594-4327 (ญี่ปุ่น)
Mr.Himmie 089-448-0022 (ไทย-อังกฤษ)
เบอร์ติดต่อ:02-652-0811~2 (ไทย-อังกฤษ)
อีเมล katsu@tse.co.jp (ญี่ปุ่น)
himmie@tse.co.jp

ทักษะที่ต้องการ

ระบบปฏิบัติการ

• Ms Windows Server
• Ms Windows 10
• Unix
• Linux
• iOS

• Android
• MacOS
• Others

ภาษาโปรแกรมมิ่ง

• Vb.Net
• C#
• Java
• Objective-C++
• JSP

• PHP
• Salesforce
• RPA
• Others

แอพพลิเคชั่น

• Microsoft Word
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft SharePoint
• Lotus Products

• Microsoft Excel
• Microsoft Access
• Microsoft Exchange

ระบบฐานข้อมูล

• Microsoft SQL Server
• Oracle
• MySQL
• Other database engines

เว็บ

• Internet
• HTML
• CSS

• JavaScript
• Others