บทนำ

บริษัท ไทย ซอฟท์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสนับสนุนการทำงานระบบคอมพิวเตอร์

ข้อมูลบริษัท

สนับสนุนการทำงานร่วมกัน

ระหว่างบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

รับพัฒนาโปรแกรมจากต่างประเทศ

จากบริษัทในประเทศญี่ปุ่น

รับพัฒนาระบบและสนับสนุนการการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์

จากบริษัทในประเทศไทย (รวมถึงบริษัทญี่ปุ่น).

โซลูชั่นของเรา

การพัฒนาระบบ

การวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบระบบ และการอบรมการใช้งานที่สำนักงานของลูกค้า

สนับสนุนการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราช่วยเหลือในการพัฒนาและการปฏิบัติงาน


ที่ปรึกษา

ให้คำแนะนำในการพัฒนาและการดำเนินงานของระบบ

เว็บเซอร์วิส

การสร้างระบบอินทราเน็ตและเอกซ์ทราเน็ต

ผลิตซอฟต์แวร์แพ็คเกจ

เราปรับแต่งกลุ่มซอฟต์แวร์ของธุรกิจ / อินเตอร์เฟซ อาทิเช่น Salesforce, UiPath(RPA) เป็นต้น


เครื่องมือการพัฒนา

Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft SQL Server, ORACLE, Xcode Objective-C++, Eclipse, Java, RPA, Salesforce.

ทีมผู้บริหาร

Katsuyuki Nagayama

กรรมการผู้จัดการ (CEO)

Pheeraphong Jiraratananukul (ฮิม)

ผู้จัดการทั่วไป

คู่ค้าทางธุรกิจ

ติดต่อเรา

518/3 อาคารมณียา
เซ็นเตอร์ นอธ ชั้น6
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

katsu@tse.co.jp (JP)
himmie@tse.co.jp (EN, TH)

เบอร์โทรศัพท์:
02-652-0811-2
แฟกซ์: 02-652-0813
เบอร์มือถือ (TH):
(+66)87-591-6160
เบอร์มือถือ (JP):
(+81)90-2307-9229 (ญี่ปุ่น)
(+66)96-594-4327 (ไทย)

ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว ขอบคุณค่ะ!